ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน

 รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ณ 5 พ.ย.2562) ดู  // ดาวน์โหลด


รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (ณ 18 ก.ค.2562)  ดู // ดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 (ณ ปัจจุบัน)  ดู  // ดาวน์โหลด  

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ณ 6 มิ.ย.61) ดู // ดาวน์โหลด
  
ประกาศผลสอบวัดความรู้นักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2561 ดู //ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560(ณ8 ม.ค.61)  ดู //ดาวน์โหลด

........................................................................................
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560(ณ29 พ.ค.2560)ดู // ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560  ดู // ดาวน์โหลด
.........................................................................................

รายงานค่านิยม พิมพ์    ดู// ดาวน์โหลด
รายงานค่านิยม 58 พิมพ์  ดู //ดาวน์โหลด
แบบประเมินค่านิยมฯ แก้ไข   ดู //ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมิน/แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ดู // ดาวน์โหลด
 
ปฏิทินวิชาการ ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 ดู// ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียน ดู // ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปี 2559 ดู // ดาวน์โหลด
.........................................................................................
แบบกรอกคะแนนรายวิชา  1/2559  ดู // ดาวน์โหลด
..........................................................................................
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าติด 0 หรือ ร  ดู // ดาวน์โหลด
.....................................................................................................................................................


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558  ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

Comments