ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560(ณ8 ม.ค.61) ดู //ดาวน์โหลด
แบบสรุปคะแนนรายวิชา ปลายภาคเรียนที่ 1/2560(มีสูตร) ดู //ดาวน์โหลด
........................................................................................
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560(ณ29 พ.ค.2560)ดู // ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560
 ดู // ดาวน์โหลด
.........................................................................................
........................................................................................
รายงานค่านิยม พิมพ์    ดู// ดาวน์โหลด
รายงานค่านิยม 58 พิมพ์  ดู //ดาวน์โหลด
แบบประเมินค่านิยมฯ แก้ไข   ดู //ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมิน/แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ดู // ดาวน์โหลด
 
ปฏิทินวิชาการ ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 ดู// ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียน ดู // ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปี 2559 ดู // ดาวน์โหลด
.........................................................................................
แบบกรอกคะแนนรายวิชา  1/2559  ดู // ดาวน์โหลด
..........................................................................................
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าติด 0 หรือ ร  ดู // ดาวน์โหลด
.....................................................................................................................................................


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558  ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

Comments