ดาวน์โหลดเอกสารโรงเรียน


รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560(ณ29 พ.ค.2560)ดู // ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา2560
 ดู // ดาวน์โหลด
..................................................................................................................
แบบกรอกคะแนนรายวิชา 2/2559(แบบใหม่)  ดู // ดาวน์โหลด
แบบประเมินสมรรถนสำคัญ ภาคเรียนที่  2/2559  ดู // ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบสรุปผลการเรียนรายวิชา 2559 (ม่ีสูตร)ดู // ดาวน์โหลด
........................................................................................

รายงานค่านิยม พิมพ์    ดู// ดาวน์โหลด
รายงานค่านิยม 58 พิมพ์  ดู //ดาวน์โหลด
แบบประเมินค่านิยมฯ แก้ไข   ดู //ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559   ดู  // ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมิน/แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ดู // ดาวน์โหลด
 
ปฏิทินวิชาการ ปิดภาคเรียนที่ 1 / 2559 ดู// ดาวน์โหลด
แนวทางพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียน ดู // ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา1/2559(ข้อมูล27มิ.ย.59)ดู//ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปี 2559 ดู // ดาวน์โหลด
..................................................................................................................
แบบกรอกคะแนนรายวิชา  1/2559  ดู // ดาวน์โหลด
แบบประเมินสมรรถนสำคัญ ภาคเรียนที่  1/2559 ดู // ดาวน์โหลด
ตัวอย่างแบบสรุปผลการเรียนรายวิชา 2559 (ม่ีสูตร)ดู // ดาวน์โหลด
..................................................................................................................
แบบประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าติด 0 หรือ ร  ดู // ดาวน์โหลด
แบบกรอกคะแนนรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2558  ดู  // ดาวน์โหลด
แบบประเมินสมรรถนสำคัญ ภาคเรียนที่ 1 / 2558  ดู // ดาวน์โหลด
รายชื่อนักเรียน 2/2558 ความสูง 17 พอดีกับติด ปพ. (ณ วันที่ 4 พ.ย.2558)  ดู // ดาวน์โหลด
.............................................................................................................................................................


ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2558  ดู ดาวน์โหลด
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2557 คลิกที่นี่

Comments