แหล่งเรียนรู้Source learning

แหล่งเรียนรู้ใน จังหวัดขอนแก่น

แหล่งเรียนรู้ในอำเภอแวงน้อย
        1. อำเภอแวงน้อย
  
แหล่งเรียนรู้ในตำบลก้านเหลือง
        1. หลวงปู่พระครูรพรตวิธาน  วัดจุมพล
Comments