ภาพกิจกรรม Galleries

ไปที่....

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553 - 2554
ทัศนศึกษาsee more

นายอำเภอแวงน้อย เยี่ยม ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม (19ม.ค.55)see more

 สัปดาห์วันคริสต์มาสsee more

  กีฬาภายในดูเพิ่ม

บ้านน้ำใจ 84 พรรษาดูเพิ่มsee more

ถวายสัตย์ปฏิญาณ ดูเพิ่ม see more

 New Year2012 M.4/1ดูเพิ่ม(see more

Municipality sports of KhanLuang
กีฬาเทศบาลsee more

New Year 2012 M.1/1see more

student activities
Boy&Girl Scouts ลูกเสือเนตรนารีsee more

พิธีไหว้ครู(Wai Kru ceremony)2554ดูเพิ่ม

พิธีไหว้ครู(Wai Kru ceremony)2554ดูเพิ่ม

 รับน้องใหม่ 2554
welcome first-year students
ดูเพิ่ม

วันสุนทรภู่Soonthornphu day2554ดูเพิ่ม

ค่ายคุณธรรม 2554ดูเพิ่ม1 ดู 2

วันแม่ (Mother's Day)ปี 2554ดูเพิ่ม

ค่ายวิชาการ
 Academic camps)2554 (1)ดูเพิ่ม

Education Exhibitions นิทรรศการ2555 see more

ปัจฉิมนิเทศ2554[post training] School year 2011 (2 March 2012)
see more

ค่ายลูกเสือsee more