ภาพกิจกรรม Galleries

ไปที่....

ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2553 - 2554
ทัศนศึกษา Field Trips

Field Trips

นายอำเภอแวงน้อย เยี่ยม ร.ร.ก้านเหลืองวิทยาคม (19ม.ค.55)
The Waeng Noi Sheriff  visits the KLW school

The Waeng Noi Sheriff visits the KLW sc

see more
 สัปดาห์วันคริสต์มาส
Christmas Day
  กีฬาภายใน
Sports students against drugs.

ดูเพิ่มseemore
 บ้านน้ำใจ 84 พรรษา
ถวายสัตย์ปฏิญาณ
ดูเพิ่ม see more
 
 New Year2012 M.4/1
Municipality sports of KhanLuang
กีฬาเทศบาล

see more
New Year 2012 M.1/1
student activities
Boy&Girl Scouts
 ลูกเสือเนตรนารี
see more
พิธีไหว้ครู(Wai Kru ceremony)2554
พิธีไหว้ครู(Wai Kru ceremony)2554

 รับน้องใหม่ 2554
welcome first-year students

วันสุนทรภู่Soonthornphu day
2554


ค่ายคุณธรรม(Moral camps) 2554

วันแม่ (Mother's Day)ปี 2554

ค่ายวิชาการ
 Academic camps)2554 (1)

ปลูกต้นไม้ จิตอาสา 2554

Education Exhibitions นิทรรศการ 2555
    
ปัจฉิมนิเทศ2554[post training] School year 2011 (2 March 2012)
Boy Scout Camp 
ค่ายลูกเสือ
Founding school day 
ครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 


ปีการศึกษา 2554

ถวายภัตตาหารเพล และบำเพ็ญประโยชย์