กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

E learning Obeclms สพฐ

                  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3)

                              เรื่องที่ 1 พันธุกรรม 

                              เรื่องที่ 2 ห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

                              เรื่องที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

                  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6)    

                              เรื่องที่ 1 ระบบประสาทรอบนอก 

                              เรื่องที่ 2 ระบบสมอง 

                              เรื่องที่ 3 เธอใช่มั๊ยคือสมบัติของธาตุ 

                              เรื่องที่ 4 มารู้จักสมดุลเคมีกันดีมั้ย 

                              เรื่องที่ 5 การเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุ 

                              เรื่องที่ 6 กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 

                              เรื่องที่ 7 ซากดึกดำบรรพ์ 

                              เรื่องที่ 8 แผ่นดินไหว 

                              เรื่องที่ 9 โมเมนตัมและการชนของวัตถุ 

                       เรื่องที่ 10 ร่างกายของพืชเป็นอย่างไร 

Comments