นายอำเภอแวงน้อย เยี่ยมโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

นายกรณ์ มาตย์นอก  นายอำเภอแวงน้อย พร้อมด้วยคณะ  เยี่ยมโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
Comments