นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์

        โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมของแสดงความยินดี และชื่นชม เด็กชายรัฐธรรมนุญ ลอดสาด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)   ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  ที่เก็บเงินได้แล้วนำคืนเจ้าของ  ทางโรงเรียนเห็นว่าเป็นนักเรียนที่ประพฤติดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต สมควรที่ทุกคนควรจะเอาเป็นแบบอย่าง   ทางโรงเรียนจึงได้มอบเกียรติบัตรและของรางวัล ให้กับนักเรียน


Comments