เงือนไขการตอบปัญหา

การตอบปัญหาชิงรางวัล
เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก(World No Tobacco Day)
  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม

เงื่อนไข
1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล ได้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมเท่านั้น
2. นักเรียนคนแรกที่ตอบคำถามได้ถูกต้องสมบรูณ์ทุกข้อ จะได้รับรางวัลทันที  และ  ผู้ที่ตอบถูกคนอื่น ๆ ถ้ามีจำนวนมาก จะทำการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนนักเรียนเท่ากับของรางวัลที่มีอยู่
3. รางวัลจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละเท่า ๆ กัน 
4. สิทธิ์ทุกอย่างในการพิจารณารางวัลจะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม เท่านั้น
5. หมดเขตตอบคำถาม วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 - 1 มิถุนายน 2555  หลังจากนั้นจะไม่นำมาพิจารณา  
6. ประกาศผลรางวัลในวันที่  5 มิถุนายน 2555 ทางเว็บไซต์นี้ และที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ( หรือ ครูจิรภา ดู่ดำ )

           .. ครูตุรกี..
Comments