ภาพกิจกรรม 2556

เดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี 57

กีศาสี่สถาบัน 57

สถาปนาโรงเรียน 57

ประชุมผู้นำชุมชนก้านเหลือง

วันครู อ.แวงน้อย(ชุด2)

ปีใหม่ครู+ชุมชน 2557

ปาร์ตี้นักเรียน 2557

ทัศนศึกษา 2556

ละคร ม.5/1

งานเกษียณ 2556

ถวายเพลวัดจุมพล 2556

วันแม่แห่งชาติ2556 กลว

แห่เทียนพรรษา 2556

Big Cleaning Day1

ร่วมแรงร่วมใจ

กิจกรรม ร.ร.ดี

วันสถาปนาโรงเรียน2556

รับรางวัล..กิจกรรมวันงดสูบหรี่

วันสุนทรภู่ 2556

ปฐมนิเทศ 1/2556


รับประกาศนียบัตร56

กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด56

กีฬาสี 57

ประชุมผู้ปกครอง 22 ม.ค.57

วันครู อ.แวงน้อย (ชุด1)

ต้อนรับ ผอ.กลว.คนใหม่

ประมวลภาพ สมศ รอบ3 กลว.

ชุมชนก้านเหลืองพัฒนา ร.ร.

ทัศนศึกษา 2556

พิธีราชสดุดี ร.6

วันวิทยาศาสตร์2556 กลว

ประมวลภาพประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล กลว.

เก็บตก..ประเมิน ร.ร.ดีศรีตำบล

ปฏิบัติธรรมสัปดาห์แรก 2556

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 2

ปฏิบัติธรรม/พัฒนา สัปดาห์ 3

โรงเรียนดี กลว.

รับน้องใหม่

ไหว้ครู 2556

Comments