ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2555

ค่ายลูกเสือ2556

ค่ายลูกเสือ2556กีฬาสี 2555

กีฬาสี 2555

ซ้อมใหญ่กีฬาสี

ซัอมใหญ่กีฬาสี

การแสดงนักเรียน ม.5 วิชาภาษาไทย

การแสดงนักเรียน ม.5 ภาษาไทย

ตำรวจแวงน้อย ให้ความรู้นักเรียน กลว.

ตำรวจแวงน้อยให้ความรู้นักเรียน กลว.

Meeting the parents. 
Semester 2. 
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2

Meeting the parents. Semester 2.

Science Day 2012.

วันวิทยาศาสตร์ 2555

Mother's day 2012

Mother's day 2012

นายอำเภอแวงน้อยและคณะ เยี่ยมโรงเรียน

นายอำเภอแวงน้อยเยี่ยมโรงเรียน

ไหว้ครู waikru ceremony 2012

ไหว้ครู waikru ceremony 2012

อบรมคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณครู2555
ณ วัดป่าภูตคาม 

อบรมคุณธรรม จรรยาบรรณครู 2555

Orientation ปฐมนิเทศ

Orientation ปฐมนิเทศ


ค่ายธรรม2556

ค่ายคุณธรรม 2556


สถาปนาโรงเรียน2556

สถาปนาโรงเรียน2556


Field Trips ทัศนศึกษา

Field Trips 2013

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมราชสดุดี ร.6

ถวายราชสดุดี ร.6

กลว.ร่วมงานไหมขอนแก่น 55

ขบวนงานไหม 55 จาก สหวิทยาเขตแวงใหญ่

Khonkean Muthayomsuksa Excellence Fair 2012 งานแข่งขันศึลปะหัตถะกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา ขอนแก่น 2555

งานแข่งทักษะวิชาการ

วันเข้าพรรษา 2555

วันเข้าพรรษา 2555

Thai Scouting Day วันก่อตั้งลูกเสือไทย

Thai Scouting Day [klw school]

รับน้องใหม่ welcome first-year students2012

welcome first-year students2012

บุญบั้งไฟตำบลก้านเหลืองBun Bang Fai Festival2012

Bun Bang Fai Festival

อบรมวิทยฐานะ 7-10 พ.ค.55 ณ รร.ประตูน้ำ ขอนแก่น

อบรมวิทยฐานะ 7-10 พ.ค.55