ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2557

(อยู่ระหว่างแก้ไขลิงค์)
งานเกษียณ นักการพรชัย ตรีเนตร


ค่ายคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท


รับเสื้อพระราชทาน 57

แห่เทียนพรรษา57 

ดูวันเตรียมที่นี้

วันสถาปนาลูกเสือ 57

ดูวันซ้อมลูกเสือที่นี้

สภา/กรรมการนักเรียน


บำเพ็ญประโยชน์/
สถานศึกษาพอเพียง


 ไหว้ครู 57


ภาพบุคลากรโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง
เปิดภาคเรียน1/2557KLW summer trips

Comments