ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/photos/R8HYkdBHLUn5afEm7
https://goo.gl/photos/1TTVgudqjEpvoacC9

https://goo.gl/photos/ZTiq98oiJUq1Ryhy8
https://goo.gl/photos/BRvAiqoNBTBS4ujR9
https://goo.gl/photos/cQmAPDx6fGgG4Jm47
https://goo.gl/photos/TkBb6gTxh3qfRdQw6

https://goo.gl/photos/Xo7khnGL2MA4WvFD8


https://goo.gl/photos/HKDRnapMNEHXXzUaA

https://goo.gl/photos/eqa2KscNAdMeXVHr8

https://goo.gl/photos/f87LSngSrr25CU3o6

https://goo.gl/photos/mffFZTNC9FKF4YDt7https://goo.gl/photos/dLnAzcYjkvNukKmg7

https://goo.gl/photos/JkvpxgbfisamLwgd9

https://goo.gl/photos/5Svw66aBSyU1ri5a8

https://goo.gl/photos/JT5HbUagN4LCxjFz5
ต้นไม้ของพ่อ
https://goo.gl/photos/n42MXeUpH2WRfM3s9

ณ แวงใหญ่วิทยาคม
https://goo.gl/photos/Rf2AZ1fEV6uDnca76

https://goo.gl/photos/1eJrYHzDzNNkEUgNA
https://goo.gl/photos/cDAZB9dbxvkVJDu7A

https://goo.gl/photos/NSsdfJTETdrPz4MV8

https://goo.gl/photos/rKbGre6CH3nDdbbV9
Comments