ติดต่อเรา

โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
www.klw1.org
E-mail...............................klw_school@hotmail.com
โทร./โทรสาร(Fax).............0-4342-4393
ผู้อำนวยการ(Director)........09-3474-6538

................................................................................
admin.............ตุรกี 
e-mail.............turakee@hotmail.com 
Google+.........TurAKeE so    
โทร.................08-5008-3397
...............................................................
Texts To Us

texts to admin